ICM – Kavram satış noktasında; Marka-Tüketici-Perakendeci kültürlerinin bir arada bulunduğu en son noktayı tüm unsurların ortak kültürlerini dikkate alarak yaratıcı ve farklı çözümler üretir. Bu süreçte 3 Kültür birliği olan Marka-Türketici-Perakendeci ye alışveriş ortamında verilmesi gereken tüm mesajları bir bütünlük ve farklılık içerisinde tasarımlayarak yaratır ve uygular.